fbpx

Kursus 1 – Osteopeni og mild osteoporose

Varighed: 5 timer

Datoer:

 • 21. August 2020
 • 2. Oktober 2020

Tidsrum: 09.00 – 14.00

Målgruppe: Fysioterapeuter, sygeplejersker eller andre med en grundanatomisk uddannelse.

Patientgruppe:

 • Osteopeni (T-score: -1 til -2,5)
 • Osteoporose (T-score: -2,5 til -3,0)

Kurset giver dig viden og kompetencer til træning med personer som har osteopeni eller mild osteoporose. Centralt for kurset er evidensbaserede øvelser, progression/regression, styrketræningsteknik og træningsopbygning.

Pris: 1150,-

Tilmelding

Læs mere

Undervisere: Magnus Bendtsen og Simon Esrup
Læs mere om underviserne

Vi giver dig et dybdegående indblik i knoglernes fysiologi og de mekanismer som sætter gang i knoglernes adaptioner til træning. Med afsæt i fysiologien præsenteres du for knogletræningens principper. Træningsprincipperne er evidensbaseret og tager udgangspunkt i den nyeste forskning på området. Et træningsprincip er ikke bedre end dets funktion i praksis, og du vil derfor arbejde med overgangen fra teori til praksis. Herunder hvordan du som underviser kan gøre knogletræning både sjovt og effektivt for dine deltagere.

På kurset får du:

 • En gennemgang af den nyeste forskning indenfor knogleskørhed og træning
 • Teoretisk viden om knoglerne, knogleskørhed og knogleceller
 • Praktisk viden om træning for personer med osteopeni og osteoporose ned til -3,0 i t-score.

Når dagen er slut har du:

 • En basal viden om knogleskørhed og træning
 • En grundlæggende forståelse for hvad de to patientgrupper må og ikke må til træning
 • Gode individuelle øvelser til begge patientgrupper
 • Opbygning og progression af relevante styrkeløft (dødløft og back-squat)
 • Motiverende aktiviteter der kan anvendes til holdtræning og én til én undervisning

Kurser om knogleskørhed

Kursus 2 – Svær osteoporose og sammenfald

Varighed: 5 timer

Datoer:

 • 18. September 2020
 • 30. Oktober 2020

Tidsrum: 09.00 – 14.00

Målgruppe: Fysioterapeuter, sygeplejersker eller andre med en grundanatomisk uddannelse.

Patientgruppe:

 • Osteoporose (T-score: under -3,0)
 • Osteoporose med tidligere sammenfald (mere end 6 mdr. siden sidste sammenfald)

Kurset giver dig en grundlæggende viden og kompetencer til træning med personer, som har svær osteoporose eller osteoporose med tidligere sammenfald.

Pris: 1150,-

Tilmelding

Læs mere

Undervisere: Magnus Bendtsen og Simon Esrup
Læs mere om underviserne

Vi giver dig et dybdegående indblik i knoglernes fysiologi og de mekanismer som sætter gang i knoglernes adaptioner til træning. Herefter vil vi fokusere på, hvad der er karakteristisk for osteoporosepatienter med lav t-score (>-3,0) og/eller med tidligere sammenfald (6-12 mdr. siden sidste sammenfald og relativt smertefri).

Vi gennemgår gode øvelser og aktiviteter for begge patientgrupper. Øvelserne vil blive grundigt gennemgået, og progression og regression for hver øvelse vil være i centrum.

På kurset får du:

 • Teoretisk viden om knoglerne, knogleskørhed og knogleceller
 • En gennemgang af den nyeste forskning indenfor knogleskørhed med sammenfald og træning
 • Praktisk viden om træning for personer med osteoporose under -3,0 i t-score, og/eller sammenfald.

Når dagen er slut har du:

 • En basal viden om knogleskørhed, sammenfald og træning
 • En grundlæggende forståelse for hvad de to patientgrupper må og ikke må til træning og i hverdagen
 • Gode individuelle øvelser til begge patientgrupper
 • Motiverende aktiviteter der kan anvendes til holdtræning og én til én undervisning
Kurser om osteoporose

Book os

Kurser, foredrag og workshops

Vi har stor erfaring med afholdelse af kurser, foredrag og workshops for alle målgrupper. Vi har tidligere lavet arrangementer for læger, sygeplejerske, fysioterapeuter, ergoterapeuter, diverse foreningsinstruktører og den almene borger. Vi har vores fundament i forskningen, og vi tager derfor udgangspunkt hvad der er evidens for. Vi har mange års erfaring med træning for personer med og uden knogleskørhed, og supplere derfor evidensen med erfaringer fra træning med målgrupperne. Vores træningsfilosofi: Den bedste træning er den du bliver ved med lave, og derfor skal træning være varieret og sjovt.

Book os hvis du/I vil blive klogere den nyeste evidens indfor træning af knogler og træning for osteoporosepatienten/borgeren.

Vi tilpasser altid arrangementet til dig/jeres behov. Send os en besked med dine/jeres ønsker så sammensætter vi et program og en pris der passer til ønskerne.